fbpx

עיצוב מרחבי למידה

עיצוב מרחבי למידה חיונותים להתפתחותו של ילד במרחב. הם עוזרים לפיתוח הדמיון, לו זקוק הילד להתפתחותו התקינה, חשוב לקחת אותם בחשבון הם כבר בשלב תכנון מרחב בית ספרי, כזה שישק למרחב הדמיוני ויאפשר את מימושו של אותו פוטנציאל.

יש חשיבות וחיוניות בדרך שבה מעוצב בית הספר והם עוזרים לתנועה ומרחב הפעולה, וכמה דפוס הלמידה, הפדגוגיה והמבנה המתכתבים זה עם זה וחייבים להיות תואמים למציאות בה ילדים חיים במאה ה-21.

ההיסטוריה של בתי הספר זורקת אותנו אל המאה ה 19- המהפכה התעשייתית, התקופה המודרנית. אשר בעיקרה תפקידה של החברה היה להכשיר את האדם, התלמיד כמגשים מטרות קולקטיביות.

ביחס לזה הוגדר המבנה כמייצג את המטרות. דהיינו פרוגרמה המושתתת על כוח מידור ושיטור. ובעצם למסדרון אין שום משמעות של תוכן מלבד פיקוח ושליטה, עת עוברים התלמידים מחדר לחדר במקרה הטוב, או רצים בו ממקום למקום ומשמישים את המסדרון כמסלול ריצה.

עיצוב מרחבי למידה

עיצוב מרחבי למידה לא חייב להיות פורץ גבולות. אך הוא חייב לדבר בשפה אחת מהודקת וברורה, דרכה תבוא לידי ביטוי מטרתו של המרחב. שפה הרואה את המרחב כמכלול שלם של רצפה, קירות ותקרה.

יש פעמים בהם יש צורך בתאמת המרחב לצרכים שונים ומשתנים ולקהלים שונים, תוך יצירת מרחב המעודד לפעילות ולמידה. לשם כך משלבים בתוך המרחב אלמנטים היכולים לזוז ממקום למקום.

לפרויקטים בתחום מרחבי למידה של המעצבת עידית אבו לחץ כאן

מאמרים וטיפים על עיצוב מרחבי למידה:

יצירת קשר

תאורה במרחב למידה

מכללת דוד ילין – עיצוב טרקלין

מכללת דוד ילין התחדשה במרחב ייחודי וחדשני הכולל חזית ביתית, חמה ומסבירת פנים, המציעה טיול בין מגוון סצנות אפשריות של פעילויות והיסטוריה, עבור קהל הסטודנטים

קרא עוד »

טיפים לעיצוב ספרייה

ספרייה  – בואו נחשוב על זה רגע. פעם, כשהיינו ילדים, היינו מגיעים לספרייה העירונית, למטרה אחת בלבד: קריאת ספרים. עיצוב הספרייה הסתכם במדפים עמוסי ספרים,

קרא עוד »
ממ"ד

מרחב מוגן מעוצב כמרחב למידה גמיש

מרחב מוגן לסוגיו קיים בכל מבני הציבור ובבתים החדשים במדינת ישראל. למרחב המוגן כללים ברורים ונוקשים וכאשר מדובר במבני ציבור בדגש על מוס"ח הכללים וההנחיות

קרא עוד »
מרחב למידה תומך טכנולוגיה

חדר מחשבים – אין דבר כזה!

חדר מחשבים משתנה בדיוק כמו שהמחשב השתנה. חדרי המחשבים של המאה ה-21 משתנים והופכים למרחבי למידה חדשניים. טיפים חשובים לעיצוב חדר מחשבים או בשמו החדש

קרא עוד »
עיצוב כיתה

עיצוב כיתה – חדשנות בעולם מסורתי

עיצוב כיתה ותכנון מרחבי למידה חדשניים מצריך מאיתנו הבנת שני שדות פעולה מרכזיים הפועלים במקביל: פדגוגיה וארכיטקטורה. יצירת זיקה הולמת בין שני השדות הללו, תוך

קרא עוד »
דילוג לתוכן